Rada Uczniowska – Działalność SU

Działalność Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 W Mielcu

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Głównie działają w nim uczniowie klas IV-VIII. Wdrażając uczniów do samorządności od roku 2002/2003 rozpoczął pracę ,,Mały Samorząd” tworzony przez uczniów klas I – III, który pod opieką Lidii Tylutki uczy się zespołowego działania. Samorząd Uczniowski w ramach swojej działalności organizuje życie szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

Jednym z celów który realizuje SU jest wychowanie w duchu szacunku do przeszłości. Co roku z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Zwycięstwa przedstawiciele SU wystawiają warty i składają kwiaty pod tablicą poświęconą poległym żołnierzom na wszystkich frontach II Wojny Światowej. Poczty sztandarowe uczestniczą w obchodach Święta Niepodległości i Święta 3 Maja. Przedstawiciele SU uczestniczą również w spotkaniach z kombatantami. Z okazji Dnia Nauczyciela, Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klas VIII odwiedzają emerytowanych nauczycieli w domu, przekazując życzenia oraz przygotowują część artystyczną na spotkanie w szkole.

Samorząd Uczniowski organizuje wiele imprez integrujących społeczność uczniowską. W Dniu Chłopaka samorządy klasowe przygotowują konkursy i zabawy, odbywają się dyskoteki klasowe. Przedstawiciele SU pomagają w uroczystości pasowania na ucznia. Od 2002 roku w Dniu Nauczyciela odbywa się uroczystość wręczania Złotych Tulipanów dla nauczycieli nominowanych w  różnych kategoriach, które ma na celu promowanie w naszej szkole nauczycieli twórczych, działających profesjonalnie i z pasją. Przygotowano pokaz mody nauczycielskiej uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu. W Walentynki samorząd organizuje pocztę walentynkową, Pierwszego Dnia Wiosny organizowane są konkurs na najciekawszą wiosenną fryzurę, wiosenne nakrycie głowy, wiosenny wystrój sal oraz zabawy na sali gimnastycznej. Samorząd Uczniowski przygotowuje pożegnanie klas VIII, połączone ze ślubowaniem absolwentów.

Kształtując wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, los zwierząt Samorząd Uczniowski przeprowadza liczne akcje charytatywne.Od lat uczestniczy w akcji Góra Grosza, z której dochód przeznaczony jest na rodzinne domy dziecka. Rozprowadzano kalendarze i kartki okolicznościowe na rzecz Fundacji Pomóżmy Dzieciom oraz Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ,, Pomóż i Ty”. Włączono się w akcję Szlachetna Paczka i świąteczna paczka dla polonii na Ukrainie. Dwa razy w roku organizowana jest akcja pomocy dla mieleckiego schroniska dla zwierząt. Akcji towarzyszą wystawy zdjęć zwierząt ze schroniska, sprzedaż domowych wypieków , konkurs fotograficzny w którym uczniowie prezentują własne zwierzaki. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych akcjach, rozumiejąc, że wspólnie działając można osiągnąć wiele i nieść pomoc potrzebującym. Otrzymane podziękowania są dowodem, że doceniono pracę uczniów.

Samorząd Uczniowski czując się współodpowiedzialnym za porządek w szkole prowadzi dyżury uczniowskie na korytarzach, przy drzwiach wejściowych. Sprawdzane jest również obuwie zmienne. Organizowane były konkursy mające na celu dbałość o wygląd pracowni np. ,,Wiosna w trójce”. Samorząd koordynował udział szkoły w akcji TESCO dla szkół, dzięki której udało się pozyskać sprzęt na wyposażenie pracowni.

Upowszechniając idee samorządności i demokracji odbywają się w czerwcu wybory Rady Uczniowskiej poprzedzone kampanią wyborczą, Kampania odbywa się w formie prezentacji plakatów i haseł wyborczych oraz spotkania kandydatów z wyborcami na sali gimnastycznej w przededniu wyborów. Głosowanie jest tajne, każdy uczeń klas IV -VII otrzymuję kartę do głosowania. Ponadto w październiku uczniowie uczestniczą w wyborach nauczycieli nominowanych do nagród Złotych Tulipanów przyznawanych przez SU. Od 2003 roku przedstawiciele SU uczestniczą w Dziecięcej Radzie Miasta. Przygotowania do tej rady obejmowały różnorodne działania m. in. przygotowanie dziecięcej mapy Mielca, prezentacji, pytań do dyskusji. Materiały z Dziecięcej Rady Miasta były wykorzystywane na apelu o prawach dziecka. Uczniowie mają możliwość wyrażania swoich opinii i sugestii dotyczących życia uczniowskiego na zebraniach samorządów klasowych z opiekunem SU.

Możesz również polubić…

Skip to content