Świetlica – Działalność

 

Działalność

Świetlica przy szkole Podstawowej nr 3 jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczona dla uczniów klas I-III, a w szczególnych przypadkach dzieci klas starszych.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.30.

Praca świetlicy opiera się o stałe grupy dziecięce, dobrane pod względem wieku.

Podstawowym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Nasza świetlica jest placówką realizującą optymalny, urozmaicony i wielostronny program dydaktyczno-wychowawczy. Zajęcia w świetlicy odbywają się według Rocznego Planu Pracy oraz tygodniowego rozkładu zajęć wychowawczych.

Świetlica jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, realizując cele nie tylko opiekuńcze ale i dydaktyczno-wychowawcze, dotyczące głównie:

  • Rozwoju zainteresowań, uzdolnień i talentów
  • Kształtowania postaw społeczno-moralnych
  • Organizacji życia kulturalnego, sportu i rekreacji
  • Działalności opiekuńczej na rzecz dziecka

W naszej placówce stosowane są przeróżne formy pracy, akceptowane i lubiane przez naszych wychowanków, a dostosowane zarówno do ich wieku, jak i zainteresowań.

Wychowawczynie organizują pomoc w nauce, przyzwyczajają dzieci do zorganizowanej i samodzielnej pracy nad lekcjami, prowadzą ćwiczenia w pisaniu, liczeniu i czytaniu. Organizują prawidłowy rozwój fizyczny poprzez prowadzenie zabaw ruchowych , gier sportowych, ćwiczeń gimnastycznych pomieszczeniach i na powietrzu. Kształtują u dzieci nawyki kultury życia codziennego, poprzez zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się w czasie zabaw, zajęć w Sali, na boisku szkolnym, jak również podczas spożywania posiłku na jadalni. Wychowawczynie rozwijają zainteresowania dzieci poprzez udział w zajęciach plastycznych, praktyczno-technicznych, umuzykalniających, teatralnych, tanecznych, rozwijają u dzieci zainteresowania życiem miasta, kraju, świata poprzez prowadznie rozmów z dziećmi o bieżących, ciekawych wydarzeniach.

Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mogą znaleźć z jednej strony odprężenie p[o pracy umysłowej na lekcjach, z drugiej zaś zaspokajać swoją ciekawość, rozwijając zainteresowania, realizując swoje potrzeby twórcze.

MAMY MISJĘ

Żeby zrozumieć istotę współczesnego działanie świetlic szkolnych, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest  świetlica szkolna i czego od niej, jako rodzice byśmy oczekiwali.

Świetlica szkolna wbrew ogólnie przyjętym stereotypom nie jest już tylko przechowalnią dla młodszych dzieci. Jest to miejsce gdzie uczniowie powinni czuć się bezpiecznie i rodzinnie.

Hasłem jakie przyświeca działalności świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 jest „Nauka poprzez zabawę, zabawa poprzez naukę”.

Plus małych grup

Niewątpliwym plusem świetlicy działającej przy naszej szkole są liczące nie więcej niż 25 uczniów grupy. Dzięki takiej organizacji możliwe jest prowadzenie zajęć w kameralnym gronie. Dzieci nie męczą się przebywaniem w większej grupie, mogą w spokoju samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela np. odrobić lekcję, bądź sporządzić pracę plastyczną.

Małe grupy, zapewniają dzieciom zwłaszcza tym najmłodszym na poczucie bezpieczeństwa. Dziecko wie, że „jego pani” zna go bardzo dobrze, czuje się doceniany w grupie, wie, że zawsze może liczyć na swojego wychowawcę zarówno w kwestii odrabiania lekcji, jaki i kontaktów z innymi uczniami. Szybkie rozpoznanie i rozwiązanie problemu przez wychowawców, daje dziecku komfort emocjonalny, co z kolei ma swoje odbicie w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Czas „na maxa”

Od lat „Trójka” stara się łamać stereotypy „świetlicowej nudy”, poprzez organizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach. Wykwalifikowana kadra wychowawców dba o to by dzieci maksymalnie wykorzystały czas dany im na świetlicy na rozwijanie zainteresowań.

Wychowawcy grup starają się również wyjść poza mury szkoły.

Mali artyści

Od lat szkoła współpracuje z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Niemal każda z grup korzysta z gościnnych murów domu kultury. Raz w tygodniu dzieci biorą udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez instruktorów. Zajęcia odbywają się w dwugodzinnych blokach tematycznych, w skład których wchodzą m.in. plastyka, zajęcia teatralne, taneczne bądź muzyczne. W ramach współpracy miedzy naszą szkołą a SCK. Co roku odbywają się występy dzieci będące podsumowaniem całorocznej pracy najmłodszych.

Grunt to ruch

Razem z rozwojem intelektualnych dzieci idzie również rozwój fizyczny. Dzieci mogą brać udział również, w zajęciach na basenie, gdzie „pierwszaki” uczą się pływania, przygotowując jednocześnie do nauki pływania, jaka odbywa się w ramach godzin wychowania fizycznego w klasie II. Trzecioklasiści zaś mogą kontynuować swoja wodna przygodę. Ale to nie wszystko. Wewnątrz grup wychowawczynie również prowadzą zajęcia ruchowe na placu zabaw, boiskach szkolnych i sali gimnastycznej.

Ciekawe spotkania

W ramach świetlicowych zajęć współpracujemy również z pracownikami różnych mieleckich instytucji. Naszymi gośćmi byli już m.in. policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, ratownicy medyczni, wojskowi oraz inni przedstawiciele ciekawych zawodów. Dzieci bardzo lubią takie zajęcia. Przymierzenie kasku strażackiego, maski przeciwgazowej, czy wejście do środka karetki to duże  przeżycie. Nasze „Świetliczki” wychodzą dalej, uczestniczymy w lekcjach muzealnych organizowanych przez Muzeum Regionalne „Jadernówka”, odwiedzamy wystawy w galerii SCK.

 

Możesz również polubić…

Skip to content