Świetlica – Historia

Początki świetlicy szkolnej datują się od 1958 r. Świetlica mieściła się w siedzibie obecnego lokalu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Szopena. Była to świetlica międzyszkolna skupiająca dzieci ze wszystkich szkół podstawowych miasta Mielca. Po reorganizacji oświaty w 1975 r. świetlica została przeniesiona na parter do głównego budynku szkolnego przy ul. Żeromskiego. Wówczas kierownikiem świetlicy była Krystyna Musialik, która swoją funkcje pełniła od 1 sierpnia 1975 do 31 lipca 1979 r.

Rozwój świetlicy datuje się od przejścia do pawilonu szkolnego w 1979 r., w którym były bardzo dobre warunki lokalowe. Funkcję kierownika objęła wtedy Antonina Twardy (1.08.1979 – 30.09.1979). Wkrótce w wyniku zmian stanowisko to powierzono Teresie Padwińskiej na czas od 1 października 1979 r. do 31 sierpnia 1990 r. Świetlica swą opieką objęła 350 uczniów z klas I-III. Dzieci były podzielone na 8 grup, w tym zorganizowano 2 grupy dopołudniowe i 6 popołudniowych. Pracowało wówczas 8 wychowawców. Każdy wychowawca odpowiedzialny był za jedną grupę. Świetlica pracowała od godziny 6.00 – 16.00.

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 była placówką wzorcową w całym byłym województwie rzeszowskim. Odbywały się tu comiesięczne zebrania metodyczne wychowawców, zajęcia pokazowe dla wychowawców całego województwa. Wychowankowie świetlicy brali udział w różnych konkursach. Wyposażenie świetlicy jak na owe czasy było bardzo bogate. Posiadała środki audiowizualne, pomoce do zajęć dydaktyczno – opiekuńczych, oraz tzw. „Ciche sale” do odrabiania lekcji. Świetlica w okresie ferii obejmowała opieką również wszystkie chętne dzieci. Organizowano zimowiska, kuligi, wycieczki. Podczas wakacji świetlica zajmowała się również organizacją półkolonii we współpracy ze Szkołą Podstawową w Złotnikach, oraz przy wsparciu finansowym WSK PZL Mielec.

W ramach działalności świetlicy szkolnej od 1999 r. działa 9 Gromada Zuchowa „Wesołe Ludki” z Komendy Hufca ZHP. Pierwszą drużynową gromady była druhna Lidia Platon, a następnie funkcję te przejęła druhna Natalia Skop wraz z dwoma przybocznym Magdaleną i Edytą Gułą.

Od 1 września 1990r. do marca 2018r. funkcję kierownika pełniła mgr Elżbieta Kieszek, natomiast od kwietnia 2018r. funkcję tę przejęła mgr Agnieszka Szumilas i sprawuje ją do chwili obecnej.

Możesz również polubić…

Skip to content