UKS Mustang – Historia

Uczniowski Klub Sportowy „MUSTANG” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu powstał 01.04.1996 r. Jest on wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędy Wojewódzkiego w Rzeszowie

Skład Zarządu:

 1. Adam Jastrząb – Prezes Zarządu
 2. Maciej Kukułka – sekretarz
 3. Aleksander Woźniak – członek
 4. Joanna Szady – członek
 5. Wiącek Bogusława – członek

Cele i sposoby działania UKS MUSTANG

Celem UKS MUSTANG jest:

 1. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu masowego kultury fizycznej przez jego członków
 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nim
 3. Rozwój różnych dyscyplin i zainteresowań sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego
 4. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi i szkołami istniejącymi na terenie działania UKS
 5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi
 6. Popularyzacja zasad aktywnego odpoczynku oraz zasad fair play
 7. Upowszechnianie wiedzy o zdrowym i sportowym stylu życia
 8. Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć rekreacyjnych dla swoich członków zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

UKS MUSTANG realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Prowadzenie szkolenia sportowego wśród dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych prowadzonych przez UKS
 2. Organizacje i współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych
 3. Organizację szkoleń i kursów oraz imprez sportowych mające na celu poprawienie stanu wiedzy i sprawności fizycznej
 4. Uczestnictwo i sportową rywalizację w systemie zawodów i imprez sportowych organizowanych przez inna organizacje
 5. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością UKS
 6. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
 7. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie działalności sportowej prowadzonej przez UKS, w ramach otrzymywanych na ten cel środków finansowych

Możesz również polubić…

Skip to content