Izba Tradycji

„Wiedz, że to przez tradycję
wyróżniony jest majestat człowieka…”


Izba Tradycji powstała w 1996 roku pod kierunkiem wicedyrektor mgr Marii Wrażeń. Stronę faktograficzną izby zawdzięczamy nauczycielom historii:

 • mgr Halinie Dziji
 • mgr Bożenie Mazur
 • mgr Grażynie Skowron

Wystrój i oprawę plastyczną zawdzięczamy nauczycielom plastyki i techniki:

 • mgr Elżbiecie Lewandowskiej
 • mgr Barbarze Mazur
 • Leokadii Mazur
 • mgr Marianowi Switkowi

Izba Tradycji Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego, powstała w lutym 1996 roku. Eksponaty do Izby Tradycji zostały zebrane dzięki wspólnemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dzięki wspólnej pracy obecnie posiadamy około 100 eksponatów. Wszystkie eksponaty łączą się z historią i tradycją szkolnictwa mieleckiego, w tym i naszej szkoły. Dzięki nim kolejne pokolenia uczniów mogą się dowiedzieć i zobaczyć jak wyglądały dokumentu i świadectwa ich dziadków i pradziadków. Izba Tradycji jest wykorzystywana przez nauczycieli w czasie lekcji wychowawczych oraz lekcji historii, a eksponaty tam zgromadzone to „żywe” pomoce naukowe. Nasze zbiory dzielimy na: podręczniki i dokumenty.
Najcenniejszym posiadanym przez nas podręcznikiem jest „Sobótka dla młodzieży – część V”, wydana w 1898 roku nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Podręcznik ten jest o tyle ciekawy, że zawiera on wiadomości z zakresu religii, historii, literatury i rolnictwa.
Najstarsze dokumenty pochodzą z XIX wieku i są to np. arkusze ocen uczniów z roku szkolnego 1894/95, katalog klasyfikacyjny z roku 1893/94 i zaświadczenie szkolne z roku 1886.
Bardzo ciekawymi eksponatami są niewątpliwie kroniki szkolne. Najstarszą kroniką posiadaną przez nas jest „Kronika Szkoły Męskiej w Mielcu” z 1904 roku. Ponadto w zbiorach posiadamy:

 • dzienniki urzędowe (najstarszy z roku 1904)
 • katalogi klasyfikacyjne (najstarszy z roku szkolnego 1893/94)
 • świadectwa szkolne (najstarsze z roku 1928)
 • wspomnienia nauczycieli: Tadeusza Lubaski z lat 1930-39 i Romana Andersa z 1961 roku
 • zdjęcia przedstawiające ochronkę i gimnazjum w Mielcu
 • legitymacje uczniowskie z 20-lecia międzywojennego
 • arkusze ocen
 • dzienniki szkolne oraz dzienniki uwag
 • dokumenty związane z powstaniem naszej szkoły

Zbiory naszej Izby Tradycji są na bieżąco uzupełniane teraźniejszością dnia dzisiejszego, który „jutro” przechodzi do historii.

Opiekunami izby są:

 • mgr Marzena Chudzik 
 • mgr Ewa Ziętek

Możesz również polubić…

Skip to content