Logopedia

Gabinet logopedyczny działa w szkole od kilkunastu lat. Rocznie z cotygodniowej pomocy logopedycznej korzysta około 50 uczniów, u których stwierdzono różnorodne zaburzenia komunikacji językowej: wady wymowy, zaburzenia mowy, trudności w czytaniu i pisaniu.  Zajęcia logopedyczne prowadzą logopedzi, mający również przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

Organizacja badań

We wrześniu każdego roku uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej uczestniczą we wstępnych badaniach logopedycznych. Na udział w badaniach wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

Uczniowie, u których w badaniach wstępnych stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej poddawani są pełnej diagnozie logopedycznej. Sprawdzana jest czynność nadawania i rozumienia mowy, słuch fizyczny, fonematyczny, budowa oraz motoryka narządów mowy.

Po zakończeniu badań wstępnych i diagnostycznych odbywają się konsultacje, w czasie których wspólnie z rodzicami podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu terapii logopedycznej.

Badania słuchu

W ramach działalności profilaktycznej uczniowie klas pierwszych i szóstych mogą skorzystać z przesiewowych badań słuchu w ramach Systemu Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę…” opracowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Politechnikę Gdańską.

Badania słuchu przeprowadzane są systematycznie od roku 2002. Do chwili obecnej w badaniach wzięło udział około 2000 uczniów. Tym, u których stwierdzono prawdopodobieństwo problemów ze słuchem zalecana jest konsultacja laryngologiczna. W wielu przypadkach, w badaniu przeprowadzonym przez lekarza specjalistę problemy ze słuchem zostały potwierdzone i zastosowano odpowiednie leczenie.

Badanie słuchu

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie w wymiarze jednej godziny tygodniowo, na podstawie opracowanych przez logopedów programów terapii. Dzieci pracują najczęściej w grupach  dwuosobowych.

Gabinet jest wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne firm: Akros, Alexander, Epideixis, Gonge, Key Education, Logico, Nathan, Pro – Bosz, Schubi i wielu innych. Dzięki atrakcyjnym środkom dydaktycznym dzieci chętnie, bo w zabawie, nabywają umiejętności językowe.

            

                                               Ćwiczenia oddechowe

               

        Ćwiczenia słuchowe                                                 Ćwiczenia językowe

              

Ćwiczenia z słuchawką WhisperPhone                  Ćwiczenia z mikrofonem Easy – Speak

Terapię logopedyczną wspierają specjalistyczne programy komputerowe: EDUSENSUS  (Logopedia, Dysleksja, Logo – Gry, Zabawy słowem, Logorytmika, Słownik obrazkowy), EDUTERAPEUTICA (Logopedia, Dysleksja), Logopedyczne zabawy, Dyslektyk, Sposób na dysleksję, Czytam i piszę, Zwierzaki oraz wiele innych. Podczas zajęć dzieci mogą korzystać nie tylko z komputera, ale i z tablicy interaktywnej.

Uczniowie z zaburzeniami płynności mowy mają do dyspozycji Cyfrowy Korektor Mowy.

              

W czasie terapii logopedycznej metody i formy pracy dobrane są zawsze do indywidualnych potrzeb   i możliwości dziecka. Logopedzi dbają, aby zajęcia przynosiły dzieciom jak najwięcej radości, przyjemności i zabawy. Dzięki temu uczniowie w czasie pracy nie tylko podnoszą poziom swoich umiejętności językowych. Rozwijają też odporność emocjonalną, pokonują lęk przed mówieniem, poprawiają koncentrację uwagi, pamięć, motywację do pracy, odzyskują wiarę we własne możliwości.

Możesz również polubić…

Skip to content