Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…

Tradycją stało się już, że uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.  Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty działający w porozumieniu z właściwymi kuratorami oświaty, natomiast patronat nad Konkursem sprawują: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego, budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. Tematyka konkursu obejmuje historię Polski i historię powszechną oraz dzieje oręża polskiego od X do XX w., z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, literatury, architektury obronnej oraz malarstwa batalistycznego i portretowego. W tym roku szkolnym szóstka naszych uczniów z klas V- VII postanowiła się zmierzyć z tą trudną tematyką.

Dnia 12 stycznia br. w Tarnobrzegu odbył się II etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 –1683. Od Obertyna do Wiednia. Ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego zakwalifikowanych do II rejonowego etapu zostało 60 uczniów, w tym 6 z naszej szkoły. Uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej wykraczającymi poza podstawę programową i wiedzą dotyczącą oręża polskiego w latach 1531-1683. Aby zakwalifikować się do III wojewódzkiego etapu młodzi historycy musieli uzyskać minimum 80 % punktów do zdobycia. Nasi uczniowie kolejny raz pokazali wielki hart ducha  uzyskując wysokie wyniki i kwalifikację do dalszej naukowej walki.

Z dumą i radością informujemy, że do następnego, III etapu Konkursu zakwalifikowali się:

  • Miłosz Myjak z klasy V A- najmłodszy uczestnik rejonowych eliminacji w województwie podkarpackim uzyskał 94 % poprawnych odpowiedzi- jest to 2 wynik w klasyfikacji generalnej II etapu- opiekun:  Barbara Czaja,
  • Jakub Witek z klasy VII D- uzyskał 90% poprawnych odpowiedzi- opiekun: Alina Martyka,
  • Maria Kołc z klasy VI C- 88 % poprawnych odpowiedzi- opiekun: Barbara Czaja,
  • Aleksandra Tarnawska z klasy VII B- 81 % poprawnych odpowiedzi- opiekun: Barbara Czaja.

O trudności rywalizacji świadczy to, iż jedynie 22 uczniów z województwa podkarpackiego zakwalifikowało się do III etapu.

Gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki w dalszej rywalizacji!!!!!

Możesz również polubić…

Skip to content