Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Otrzymane środki  będą przeznaczone na zakup książek, które są nowościami wydawniczymi, książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych. Dotacja będzie również wykorzystana na realizację działań promujących czytelnictwo, w tym na zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów, a także na zakup elementów wyposażenia biblioteki. Kwestia zakupu określonych tytułów książek została uzgodniona z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Miejską Biblioteką Publiczną SCK, z którą nasza szkołą na bieżąco współpracuje. Informacje o programie zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej szkoły i profilu na facebooku .

Możesz również polubić…

Skip to content