Oddział przygotowawczy w naszej szkole

Od początku kwietnia w naszej szkole funkcjonuje oddział przygotowawczy dla 24 uczniów klas I-III przybyłych z Ukrainy. Dzieci uczą się języka polskiego, utrwalają i poszerzają wiedzę matematyczno-przyrodniczą oraz informatyczną, realizują zagadnienia związane z edukacją kulturową i artystyczną. Uczestniczą w lekcjach języka angielskiego i WF. Głównym celem oddziału jest przygotowanie dzieci do optymalnego funkcjonowania w warunkach polskiej szkoły poprzez wyposażenie ich w niezbędne umiejętności językowe. Uczniowie integrują się  ze sobą nawzajem, a także z polskimi rówieśnikami podczas zajęć świetlicowych, w których biorą udział po lekcjach.

Możesz również polubić…

Skip to content