Pasowanie na Ucznia

„Wśród pierwszaków chodzą słuchy, 
narzekają więc maluchy. 
Powtarzają niewesoło: 
ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą!…..”

I wzięli ślub ze szkołą!

We wtorkowy wieczór pierwszaki z naszej szkoły zostały włączone w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu. Odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia.

Odświętnie ubranych uczniów w kolorowych biretach i w obecności licznie przybyłych  rodziców powitał dyrektor szkoły Pan Adam Jastrząb. W uroczystości wzięli udział goście: Pan Mirosław Kapinos – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mielca oraz zastępca  przewodniczącego Rady Rodziców – Pani Magdalena Weryńska-Zarzecka.

Przysięgę składaną przez dzieci poprzedził zbiorowy egzamin wiadomości i umiejętności przeprowadzony przez profesora Ołówkosa. Dzieci zdały egzamin celująco. Głośno i wyraźnie odpowiedziały na wszystkie pytania profesora i pięknie zaśpiewały piosenki.

Następnie przed sztandarem SP3 im. Wojska Polskiego przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę:

„Sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,
dbać o dobre imię swojej klasy, domu rodzinnego oraz szkoły,
być dobrym kolegą, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom
oraz swoim zachowaniem i nauką sprawiać wszystkim radość”.

Po złożeniu przysięgi każdy pierwszak indywidualnie został pasowany na ucznia przez Dyrektora szkoły. Uroczystość zakończyła się gratulacjami i życzeniami dla uczniów i rodziców złożonymi przez Pana Dyrektora, Pana Naczelnika i Panią zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców oraz pamiątkowymi zdjęciami. 

W salach lekcyjnych czekał na nowo mianowanych uczniów słodki poczęstunek
i pamiątkowe dyplomy.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków i ich rodziców.

                                                                                                            Red. Bogumiła Krężel

Możesz również polubić…

Skip to content