Rada uczniowska – Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2023/2024

 

Cele samorządu uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej o obrona ich praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 • Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły

 

ZADANIA DO WYKONANIA

WRZESIEŃ

 • Udział w uroczystym składaniu kwiatów pod tablicami pamiątkowymi z okazji 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wystawienie warty honorowej.
 • Przydzielenie zadań poszczególnym członkom samorządu uczniowskiego
 • Zorganizowanie dyżurów mających na celu pomoc nauczycielom dyżurującym w czasie przerw na korytarzach
 • Opracowanie planu pracy
 • Dzień Chłopaka

PAŹDZIERNIK

 • Światowy Dzień Ochrony Zwierząt- Akcja ,, Do serca przytul psa, weź na kolana kota” zbiórka karmy dla zwierząt z mieleckiego schroniska
 • Pasowanie na ucznia- udział pocztu sztandarowego, prowadzenie uroczystości przez przewodniczącego, pomoc w organizacji uroczystości
 • Szkolne akcje charytatywne przygotowane przez chętne klasy

LISTOPAD

 • Święto Niepodległości- 105 lecie Niepodległości udział pocztu sztandarowego w uroczystym apelu, w miejskich uroczystościach
 • Dzień Uśmiechu i Życzliwości- 21 listopada
 • Konkurs zdjęcie selfie ,,Ja i mój pupil”
 • Andrzejki- klasowe wieczory wróżb i  dyskotek
 • Szkolne akcje charytatywne przygotowane przez chętne klasy

 

 

 

 

 

 GRUDZIEŃ

 • Kiermasz świąteczny z którego dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne – Szlachetna Paczka
 • Udział w akcji ,,Góra grosza”
 • Przygotowanie kartek świątecznych z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły

STYCZEŃ

 • Przygotowanie dekoracji Sali gimnastycznej na zabawę karnawałową
 • Zabawy noworoczne- współorganizowanie zabaw dla klas I-III
 • Włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Podsumowanie pracy samorządu w I półroczu

LUTY

 • Walentynki- poczta Walentynowa oraz uczniowie z serduszkami nie są pytani

MARZEC

 • Dzień Kobiet- każdy chłopiec przychodzi w krawacie lub muszce, niespodzianki przygotowane przez chłopców
 • Pierwszy dzień wiosny- akcja ,,Dzień w ubraniu w kwiaty”
 • Szkolne akcje charytatywne przygotowane przez chętne klasy

KWIECIEŃ

 • Z okazji prima aprilis ,,Dzień skarpetki nie do pary”
 • Wielkanocny kiermasz z którego dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne

MAJ

 • Święto 3 Maja udział pocztu sztandarowego w uroczystym apelu, w miejskich uroczystościach
 • Udział w uroczystym składaniu kwiatów pod tablicami pamiątkowymi z okazji 79 rocznicy w zakończenia II wojny światowej. Wystawienie warty honorowej

CZERWIEC

 • Dzień Dziecka- włączenie się w przygotowanie imprez sportowych
 • Szkolna kampania wyborcza-wybory samorządu na rok szkolny 2023/2024
 • Kiermasz hobbistów
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy samorządu za rok szkolny 2023/2024
 • Zakończenie roku szkolnego

Możesz również polubić…

Skip to content