Podsumowanie projektu edukacyjnego.

 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klasy Vb pod czujnym okiem pani Agnieszki Mysłek oraz pani Eweliny Nicpoń-Bogacz realizowali założenia Międzynarodowego  Projektu Eukacyjnego Emocja oraz  innowacji pedagogicznej Eko-Emocje.

Sam projekt obejmował pięc modułów (pięc spotkań), które odbywały się co dwa miesiące podczas zajęc z wychowawcą, a także co jakiś czas podczas lekcji plastyki.

1 moduł – Kraina Emocji

2 moduł- Kraina Wyobraźni

3 moduł – Kraina Mocy Słów

4 moduł – Kraina Empatii

5 moduł  – Kraina Odwagi

Głownym założeniem  realizacji projektu było  uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw proekologicznych – poprzez aktywną działalność edukacyjną i bez wątpienia udalo nam się to osiagnąć dzięki  naszemu zaangażowaniu.

Cele projektu, które zrealizowaliśmy to: kształtowanie postaw społecznych, rozbudzanie
 w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości,  aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób, integracja zespołu klasowego,wychowanie do wartości takich jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Oprócz tego: tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości, a także kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie oraz poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie i przeżywanie.

W kazdym z modułów realizowaliśmy scenariusz, do którego trzeba było wykonać określoną liczbę zadań i było warto.

 

Red. Ewelina Nicpoń-Bogacz

Możesz również polubić…

Skip to content