Projekty edukacyjne w świetlicy szkolnej

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z naszej świetlicy biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym – „Świetliczaki na tropie.. zagadek” oraz w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”

Celem projektu „Świetliczaki na tropie.. zagadek” jest:

wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;

uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju;

rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Głównym założeniem projektu „Magiczna moc bajek jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

Do dzieła

Wychowawcy świetlicy

Możesz również polubić…

Skip to content