Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

 ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 dzieci urodzone w 2016 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata,  składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu
obejmuje ulice:

Aleja Niepodległości (numery parzyste), Asnyka, Boczna, Bogusławskiego, Broniewskiego, Brożka, Chopina, Czarneckiego, Czecha, Ćwiklińskiej, Drużbackiej, Dunikowskiego, Fredry, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Kapitana Hynka, Kazimierza Jagiellończyka, Jagiellońska, Jaracza, Jasienicy, Jasińskiego, Karłowicza, Kasprowicza, Kasprzaka, Kazimierza Wielkiego, Kędziora, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Korczaka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kredytowa, Księdza Arczewskiego, Księdza Kordeckiego, Księdza Twardowskiego, Leśmiana, Leśna, Lotnicza, Makuszyńskiego, Miodowa, mjr. Tumanowicza Waleriana, Naruszewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Okrzei, Parkowa, Piastowska, Piaskowa, Pola, Polna, Przemysłowa, Prusa, Pułaskiego, Skłodowskiej-Curie, Sosnowa, Starzyńskiego, Szymanowskiego, Tetmajera, Torowa, Władysława Łokietka, Wolności (strona nieparzysta i strona parzysta od nr 13 do nr 99 i od nr 22 do nr 140), Wolności Boczna, Wyspiańskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu kandydatom zamieszkałym poza obwodem danej szkoły przyznawane są punkty zgodnie z poniższą tabelą.

KRYTERIUM

LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIUM
Rodzeństwo w szkole, do której kandydat stara się o przyjęcie4Dokumentacja szkolna
Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje w obwodzie szkoły2Oświadczenie rodzica
Osoba uprawniona odbiera kandydata bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych2Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy integracyjnej (dotyczy szkół z klasami integracyjnymi) – zamieszkały na obszarze Gminy Miejskiej Mielec3Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie rodzica, że kandydat będzie posiadał orzeczenie, które zostanie dostarczone do szkoły po jego wydaniu
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie2Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność przynajmniej jednego z rodziców kandydata1Oświadczenie rodzica
Uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na obszarze osiedla, w którym szkoła ma siedzibę2Oświadczenie rodzica
Objęcie kandydata pieczą zastępczą1Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą nad kandydatem

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu – MOJE MIASTO.

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA DOKUMNTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW PROFILEM ZAUFANYM LUB WYDRUKOWANIA WYPEŁNIONYCH ZGŁOSZEŃ LUB WNIOSKÓW I DOSTARCZENIA PODPISANYCH DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.

Harmonogram rekrutacji

określony w ZARZĄDZENIU NR 1666/2023 Prezydenta Miasta Mielca
z dnia 16 stycznia 2023 roku.

ETAPYPOSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEPOSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Złożenie wniosku / zgłoszenia

Od 13 lutego 2023 r.

do 21 lutego 2023 r.

Od 10 lipca 2023 r.

do 18 lipca 2023 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych9 marca 2023 r.3 sierpnia 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowejOd 10 marca 2023 r.
do 17 marca 2023 r.
Od 4 sierpnia 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.
Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
20 marca 2023 r.11 sierpnia 2023 r.

Możesz również polubić…

Skip to content