Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 202024/2025 dzieci urodzone w 2017 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata,  składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu obejmuje ulice: Aleja Niepodległości (numery parzyste), Asnyka, Boczna, Bogusławskiego, Broniewskiego, Brożka, Chopina, Czarneckiego, Czecha, Ćwiklińskiej, Drużbackiej, Dunikowskiego, Fredry, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Kapitana Hynka, Kazimierza Jagiellończyka, Jagiellońska, Jaracza, Jasienicy, Jasińskiego, Karłowicza, Kasprowicza, Kasprzaka, Kazimierza Wielkiego, Kędziora, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Korczaka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kredytowa, Księdza Arczewskiego, Księdza Kordeckiego, Księdza Twardowskiego, Leśmiana, Leśna, Lotnicza, Makuszyńskiego, Miodowa, mjr. Tumanowicza Waleriana, Naruszewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Okrzei, Parkowa, Piastowska, Piaskowa, Pola, Polna, Przemysłowa, Prusa, Pułaskiego, Skłodowskiej-Curie, Sosnowa, Starzyńskiego, Szymanowskiego, Tetmajera, Torowa, Władysława Łokietka, Wolności (strona nieparzysta i strona parzysta od nr 13 do nr 99 i od nr 22 do nr 140), Wolności Boczna, Wyspiańskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu kandydatom zamieszkałym poza obwodem danej szkoły przyznawane są punkty zgodnie z poniższą tabelą.

KRYTERIUM

LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIUM

Rodzeństwo w szkole, do której kandydat stara się o przyjęcie

4

Dokumentacja szkolna

Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje w obwodzie szkoły

2

Oświadczenie rodzica

Osoba uprawniona odbiera kandydata bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych

2

Oświadczenie rodzica

Niepełnosprawność kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy integracyjnej (dotyczy szkół z klasami integracyjnymi) – zamieszkały na obszarze Gminy Miejskiej Mielec

3

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie rodzica, że kandydat będzie posiadał orzeczenie, które zostanie dostarczone do szkoły po jego wydaniu

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2

Oświadczenie rodzica

Niepełnosprawność przynajmniej jednego z rodziców kandydata

1

Oświadczenie rodzica

Uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na obszarze osiedla, w którym szkoła ma siedzibę

2

Oświadczenie rodzica

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą nad kandydatem

 

 

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu – MOJE MIASTO.

 

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW PROFILEM ZAUFANYM.

  

Harmonogram rekrutacji    
 określony w ZARZĄDZENIU NR 2152/2024 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 stycznia 2024 roku.

ETAPY

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Złożenie wniosku / zgłoszenia

Od 19 lutego 2024 r.
do 27 lutego 2024 r.

Od 1 lipca 2024 r.
do 9 lipca 2024 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 marca 2024 r.

15 lipca 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej

Od 6 marca 2024 r.
do 13 marca 2024 r.

Od 16 lipca 2024 r.
do 23 lipca 2024 r.

Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

14 marca 2024 r.

24 lipca 2024 r.

 

Możesz również polubić…

Skip to content