Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2022/2023

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 dzieci urodzone w 2015 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata, składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu, obejmuje ulice:

Aleja Niepodległości (numery parzyste), Asnyka, Boczna, Bogusławskiego, Broniewskiego, Brożka, Chopina, Czarneckiego, Czecha, Ćwiklińskiej, Drużbackiej, Dunikowskiego, Fredry, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Kapitana Hynka, Kazimierza Jagiellończyka, Jagiellońska, Jaracza, Jasienicy, Jasińskiego, Karłowicza, Kasprowicza, Kasprzaka, Kazimierza Wielkiego, Kędziora, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Korczaka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kredytowa, Księdza Arczewskiego, Księdza Kordeckiego, Księdza Twardowskiego, Leśmiana, Leśna, Lotnicza, Makuszyńskiego, Miodowa, mjr. Tumanowicza Waleriana, Naruszewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Okrzei, Parkowa, Piastowska, Piaskowa, Pola, Polna, Przemysłowa, Prusa, Pułaskiego,
Skłodowskiej-Curie, Sosnowa, Starzyńskiego, Szymanowskiego, Tetmajera, Torowa, Władysława Łokietka, Wolności (strona nieparzysta i strona parzysta od nr 13 do nr 99 i od nr 22 do nr 140), Wolności Boczna, Wyspiańskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu kandydatom zamieszkałym poza obwodem danej szkoły przyznawane są punkty zgodnie z poniższą tabelą.

KRYTERIUM

LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIUM
Rodzeństwo w szkole, do której kandydat stara się o przyjęcie 4 Dokumentacja szkolna
Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica
Osoba uprawniona odbiera kandydata bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych 2 Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy integracyjnej (dotyczy szkół z klasami integracyjnymi) – zamieszkały na obszarze Gminy Miejskiej Mielec 3 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie rodzica, że kandydat będzie posiadał orzeczenie, które zostanie dostarczone do szkoły po jego wydaniu
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność przynajmniej jednego z rodziców kandydata 1 Oświadczenie rodzica
Uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na obszarze osiedla, w którym szkoła ma siedzibę 2 Oświadczenie rodzica
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą nad kandydatem

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego
w Mielcu
MOJE MIASTO.

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW PROFILEM ZAUFANYM LUB WYDRUKOWANIA WYPEŁNIONYCH ZGŁOSZEŃ LUB WNIOSKÓW I DOSTARCZENIA PODPISANYCH DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.

Harmonogram rekrutacji    

określony w ZARZĄDZENIU NR 1253/2022 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 stycznia 2022 roku.

ETAPY POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Złożenie wniosku / zgłoszenia 28 lutego 2022 r. 8 marca 2022 r. 25 lipca 2022 r. -2 sierpnia 2022 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 marca 2022 r. 18 sierpnia 2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej 25 marca 2022 r. 1 kwietnia 2022 r. 19 sierpnia 2022 r. 25 sierpnia 2022 r.
Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
4 kwietnia 2022 r. 26 sierpnia 2022 r.

Możesz również polubić…

Skip to content