Rekrutacja

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 dzieci urodzone w 2016 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata,  składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu obejmuje ulice:

Aleja Niepodległości (numery parzyste), Asnyka, Boczna, Bogusławskiego, Broniewskiego, Brożka, Chopina, Czarneckiego, Czecha, Ćwiklińskiej, Drużbackiej, Dunikowskiego, Fredry, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Kapitana Hynka, Kazimierza Jagiellończyka, Jagiellońska, Jaracza, Jasienicy, Jasińskiego, Karłowicza, Kasprowicza, Kasprzaka, Kazimierza Wielkiego, Kędziora, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Korczaka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kredytowa, Księdza Arczewskiego, Księdza Kordeckiego, Księdza Twardowskiego, Leśmiana, Leśna, Lotnicza, Makuszyńskiego, Miodowa, mjr. Tumanowicza Waleriana, Naruszewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Okrzei, Parkowa, Piastowska, Piaskowa, Pola, Polna, Przemysłowa, Prusa, Pułaskiego, Skłodowskiej-Curie, Sosnowa, Starzyńskiego, Szymanowskiego, Tetmajera, Torowa, Władysława Łokietka, Wolności (strona nieparzysta i strona parzysta od nr 13 do nr 99 i od nr 22 do nr 140), Wolności Boczna, Wyspiańskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu kandydatom zamieszkałym poza obwodem danej szkoły przyznawane są punkty zgodnie z poniższą tabelą.

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu – MOJE MIASTO.

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA DOKUMNTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW PROFILEM ZAUFANYM LUB WYDRUKOWANIA WYPEŁNIONYCH ZGŁOSZEŃ LUB WNIOSKÓW I DOSTARCZENIA PODPISANYCH DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.

Harmonogram rekrutacji

określony w ZARZĄDZENIU NR 1666/2023 Prezydenta Miasta Mielca
z dnia 16 stycznia 2023 roku.

Skip to content