Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022.

31 maja corocznie obchodzimy ,,Światowy Dzień Bez Tytoniu’’. Dzień ten ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia w celu zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia oraz jego negatywne skutki zdrowotne. Co roku WHO proponuje hasło, którym nakłania społeczeństwa do zwrócenia uwagi na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia papierosów. Tegoroczne hasło to: „Tytoń: Zagrożenie dla naszego środowiska”.

W naszej szkole, w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego, aktywnie włączamy się w te działania realizując m.in. program „Nie pal przy mnie, proszę”. Dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Mielcu zamieszczamy szczegółowe informacje i zaskakujące, smutne dane na temat tego ogólnoświatowego problemu.

Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i niszczy nasze środowisko, dodatkowo szkodząc zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumenckie. Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i rośnie, zwiększając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety.

Tytoń szkodzi środowisku. Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwają naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami i odpadami z e-papierosów. Nie daj się nabrać na próby przemysłu tytoniowego, które próbują odwrócić uwagę od szkód środowiskowych poprzez „zielenienie” swoich produktów poprzez darowizny na rzecz inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i raportowanie o „standardach” środowiskowych, które często sami ustalają.  

Spraw, aby przemysł tytoniowy posprzątał swój bałagan. Przemysł tytoniowy zarabia na niszczeniu środowiska i musi być pociągnięty do odpowiedzialności za niszczenie środowiska oraz do płacenia za odpady i szkody, w tym do odzyskania kosztów zbierania tych odpadów.

Rzuć tytoń, aby ocalić naszą planetę. Każdy wypalony papieros lub zużyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasza egzystencja. Rzuć tytoń dla swojego zdrowia i zdrowia naszej planety. Dym tytoniowy przyczynia się do wyższego poziomu zanieczyszczenia powietrza i zawiera trzy rodzaje gazów cieplarnianych.

Pomóż hodowcom tytoniu przejść na zrównoważone uprawy. Rządy i decydenci powinni wspierać hodowców tytoniu w przejściu na alternatywne, bardziej zrównoważone źródła utrzymania w celu zmniejszenia wpływu uprawy, suszenia i produkcji tytoniu na środowisko, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu środków kontroli tytoniu.

Kluczowe przesłania Światowej Organizacji Zdrowia:

  • Wspierajmy szkoły w 100% wolne od tytoniu, aby chronić dzieci i młodzież przed narażeniem na bezpośrednie, bierne i trzecie palenie.
  • Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko i uwrażliwiać społeczeństwo, w szczególności młodzież.
  • Wspierajmy redukcję chemikaliów, w tym śladu węglowego, aby chronić młodsze pokolenie przed szkodliwymi skutkami środowiskowych odpadów tytoniowych.
  • Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko w całym cyklu życia, począwszy od uprawy, produkcji, dystrybucji, użytkowania i odpadów.
  • Zaprezentujmy problem odpadów tytoniowych w miejscach publicznych i społecznościach.
  • Popierajmy krajowe zakazy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.
  • Ujawniajmy taktyki i wysiłki przemysłu tytoniowego, aby „zazielenić” jego reputację i produkty, reklamując się jako przyjazne dla środowiska.

Źródło: World No Tobacco Day 2022 (www-who-int.translate.goog)

Możesz również polubić…

Skip to content