To już jest koniec …

W roku szkolnym 2022/2023 Świetliczaki z grupy III, której opiekunem była mgr Ewelina Nicpoń-Bogacz wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”.

Jego głównym celem było: zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne, arteterapię rozwojową oraz profilaktykę zdrowia psychicznego, a także inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami oraz terapeutami prowadzącymi projekt.

Podczas realizacji zadań Świetliczaki tworzyły różnorodne prace plastyczne inspirowane przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. Natomiast prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierało rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy. Poza tym uczestnicy kształtowali postawę proekologiczną, rozwijali swoją wyobraźnię i kreatywność oraz samodzielność, a także wzmacniali poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości.

Projekt „Kreatywne prace plastyczne – edycja III ” był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 – p.2 – „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, p.8 – „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, a szczególnie myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska.

 

Możesz również polubić…

Skip to content