Wizja Absolwenta

Wizja absolwenta

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Wojska Polskiego

w Mielcu

 

Uczeń kończący szkołę powinien:

 • Posiadać co najmniej podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w Podstawach programowych,

 

 • Mieć podstawową znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 

 • Znać podstawy obsługi komputera,

 

 • Umieć korzystać z różnych źródeł wiedzy,

 

 • Posiadać motywację rozwijania zainteresowań,

 

 • Być dobrze przygotowanym do funkcjonowania w grupach rówieśniczych,

 

 • Być wrażliwy na sytuację drugiego człowieka,

 

 • Widzieć potrzebę niesienia pomocy,

 

 • Odnosić się z szacunkiem do przyrody,

 

 • Znać system wartości – poszukiwanie dobra,

 

 • Dbać o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,

 • Znać historię swojej szkoły,

 

 • Utrzymywać Kontakt ze swoją szkołą po jej ukończeniu.

Możesz również polubić…

Skip to content