Wizja Szkoły

Wizja Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Wojska Polskiego

w Mielcu

 

  • Wykształcenie absolwenta szkoły – wszechstronnie rozwiniętego.

 

  • Podnoszenie efektów pracy z uczniem poprzez opracowanie i wprowadzenie kryteriów oceniania oraz ocen opisowych.


  • Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramowy plan nauczania poprzez wprowadzenie nauki języków obcych w klasach I-III oraz drugiego języka obcego w klasach VII – VIII.

 

  • Kompensowanie stwierdzonych potrzeb indywidualnych ucznia i stymulowanie jego rozwoju poprzez wczesne ich rozpoznawanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych.


  • Nastawienie na kształtowanie przede wszystkim umiejętności uczniów.

 

  • Promowanie aktywizmu uczniów odpowiedzialności i partnerstwa.


  • Wprowadzenie i powszechne stosowanie technologii informacyjnej oraz upowszechnienie umiejętności posługiwania się komputerami.

 

  • Indywidualizacja toku kształcenia.

Możesz również polubić…

Skip to content