Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 -

obowiązuje od 1 września 2022r.

Wyświetl...

Dziennik Elektroniczny

Wyświelt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego
ul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec
Telefon: 17 787 52 03

Numery telefonów Obowiazujące w SP3

BIP Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Czytaj więcej

Wizja Szkoły

Wizja Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Wojska Polskiego

w Mielcu

 

  • Wykształcenie absolwenta szkoły – wszechstronnie rozwiniętego.

 

  • Podnoszenie efektów pracy z uczniem poprzez opracowanie i wprowadzenie kryteriów oceniania oraz ocen opisowych.

  • Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramowy plan nauczania poprzez wprowadzenie nauki języków obcych w klasach I-III oraz drugiego języka obcego                   

          ( jako nadobowiązkowego) w klasach IV – VI.

 

  • Kompensowanie stwierdzonych potrzeb indywidualnych ucznia i stymulowanie jego rozwoju poprzez wczesne ich rozpoznawanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych.

  • Nastawienie na kształtowanie przede wszystkim umiejętności uczniów.

 

  • Promowanie aktywizmu uczniów odpowiedzialności i partnerstwa.

  • Wprowadzenie i powszechne stosowanie technologii informacyjnej oraz upowszechnienie umiejętności posługiwania się komputerami.

 

  • Indywidualizacja toku kształcenia.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content