Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalgulią.

W ramach dodatkowych lekcji z najważniejszych przedmiotów objętych sprawdzianem po klasie VI uczeń ma możliwość powtórzyć materiał, który wydaje mu się zbyt trudny,  przećwiczyć umiejętności, a także porozmawiać o swoich trudnościach z nauczycielem poza klasą.  Udział w zajęciach pozwala poprawić oceny, utrwalić wiadomości, przećwiczyć z nauczycielem umiejętności, których w domu sam nie może opanować. Warto także pamiętać, że po dłuższej nieobecności każdy uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości, zajęcia dodatkowe stwarzają taką możliwość.

 

Możesz również polubić…

Skip to content