Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 -

obowiązuje od 1 września 2022r.

Wyświetl...

Dziennik Elektroniczny

Wyświelt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego
ul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec
Telefon: 17 787 52 03

Numery telefonów Obowiazujące w SP3

BIP Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Czytaj więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalgulią.

W ramach dodatkowych lekcji z najważniejszych przedmiotów objętych sprawdzianem po klasie VI uczeń ma możliwość powtórzyć materiał, który wydaje mu się zbyt trudny,  przećwiczyć umiejętności, a także porozmawiać o swoich trudnościach z nauczycielem poza klasą.  Udział w zajęciach pozwala poprawić oceny, utrwalić wiadomości, przećwiczyć z nauczycielem umiejętności, których w domu sam nie może opanować. Warto także pamiętać, że po dłuższej nieobecności każdy uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości, zajęcia dodatkowe stwarzają taką możliwość.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content