Zapisy do świetlicy i na obiady na rok szkolny 2021/2022

Karty zapisu na obiady i świetlicę należy złożyć w terminie od 14 czerwca do 2 lipca 2021r.

 

Przyjmowanie uczniów na obiady i do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują.

Karta zgłoszenia do świetlicy powinna być wypełniona i podpisana przez obojga rodziców.

Karty zapisu należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić oraz wrzucić do skrzynki podawczej szkoły (przy głównym wejściu do szkoły po lewej stronie). Karty należy złożyć w kopercie z dopiskiem Karta Zgłoszenia na świetlicę/obiady.

Podpisane dokumenty można również zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres:   sp3swietlica.mielec@adres.pl

Oryginały dokumentów przesyłanych elektronicznie prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

 

 

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY 2021/2022

 

KARTA ZAPISU NA OBIADY 2021/2022

Możesz również polubić…

Skip to content