Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 -

obowiązuje od 7 lutego 2022r.

Wyświetl...

Dziennik Elektroniczny

Wyświelt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego
ul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec
Telefon: 17 787 52 03

Numery telefonów Obowiazujące w SP3

BIP Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Czytaj więcej

ZAPISY DO ŚWIETLICY I NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Karty zapisu na obiady i świetlicę należy złożyć w terminie od 20 czerwca do 1 lipca 2022r.

Przyjmowanie uczniów na obiady i do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują (wymagane jest oświadczenie o zatrudnieniu).

Karta zgłoszenia do świetlicy powinna być wypełniona i podpisana przez obojga rodziców.

Karty zapisu należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić oraz złożyć osobiście u kierownika świetlicy lub wrzucić do skrzynki podawczej szkoły (przy głównym wejściu do szkoły po lewej stronie). Karty do skrzynki podawczej należy złożyć w kopercie z dopiskiem Karta Zgłoszenia na świetlicę/obiady.

Prosimy nie wysyłać kart zapisu drogą elektroniczną.

UWAGA!

Przyjmowane są tylko kompletnie wypełnione dokumenty (wszystkie podpisy rodziców oraz informacje).

Może Ci się również spodoba

Skip to content