ZAPISY DO ŚWIETLICY I NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

   Dodatkowy termin składania kart zapisu na obiady i do świetlicy:

                      od 23 – 26 sierpnia 2022r. w godz. 9.00 – 14.30

Karty zapisu należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić oraz złożyć osobiście u kierownika świetlicy.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują (wymagane jest wypełnienie rubryki „Oświadczenie o zatrudnieniu”).

Karta zgłoszenia do świetlicy powinna być wypełniona i podpisana przez obojga rodziców.

Prosimy nie wysyłać kart zapisu drogą elektroniczną.

UWAGA!

Przyjmowane są tylko kompletnie wypełnione dokumenty (wszystkie podpisy rodziców oraz informacje).

Możesz również polubić…

Skip to content