Zapisy do świetlicy i na obiady na rok szkolny 2023/2024

Karty zapisu na obiady i świetlicę należy złożyć w terminie od 12 do 23 czerwca 2023r.

Przyjmowanie uczniów na obiady i do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują (wymagane jest poświadczenie zatrudnienia w postaci pieczątki z miejsca/zakładu pracy).

Karta zgłoszenia do świetlicy powinna być wypełniona i podpisana przez obojga rodziców.

Karty zapisu należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić oraz złożyć osobiście u kierownika świetlicy lub  w sekretariacie szkoły.

Prosimy nie wysyłać kart zapisu drogą elektroniczną.

UWAGA!
Przyjmowane są tylko kompletnie wypełnione dokumenty (wszystkie podpisy rodziców oraz PIECZĄTKI ZAKŁADU PRACY POTWIERDZAJĄCE ZATRUDNIENIE).

KARTA ZAPISU NA ŚWIETLICĘ 2023r.

KARTA ZAPISU NA OBIADY 2023R.

INFORMACJA RODO

Możesz również polubić…

Skip to content